NEW CONFIRMED CASE/S: 27

BALER: 1
Calabuanan

CASIGURAN: 5
1-Tinib
1-Calantas
1-Brgy. 05
1-Esteves
1-Tabas

DILASAG: 4
1-Masagana
1-Dilaguidi
1-Diagyan
1-Maligaya

DINALUNGAN: 4
2-Zone II
2-Dibaraybay

DINGALAN: 11
5-Caragsacan
1-Aplaya
3-Paltic
2-Poblacion

MARIA : 1
Cabituculan East

SAN LUIS: 1
Brgy. 03

NEW RECOVERED CASE/S: 22

NEW DEATH CASE/S: 2

DINGALAN: 1 (Caragsacan)
MARIA : 1 (Florida)

Active Case/s: 218
Total Recovered Cases: 3,105
Total Death/s: 206
TOTAL CONFIRMED CASES
: 3,529

Mula sa: Aurora Emergency Operation Center (EOC)