NEW CONFIRMED CASE/S: 13

DINALUNGAN: 4 (2 Zone II,  1 Simbahan,  1 Ditawini)

CASIGURAN: 6 (4 Bianuan,   1 Marikit,   1 Dibet)

DILASAG: 3 (1 Maligaya,  1 Dimaseset,  1 Esperanza)

NEW RECOVERED CASE/S: 24

NEW DEATH CASE/S: 1

MARIA AURORA : 1 (Brgy. 02)


Active Case/s – 202
Total Recovered Cases – 2,127
Total Death/s – 106
TOTAL CONFIRMED CASES – 2,435

Mula sa: Aurora Emergency Operation Center (EOC)