Isang pabatid na liham mula po sa ating minamahal na Punong Lalawigan Gerardo A. Noveras :

April 17, 2020

Minamahal na mga Kalalawigan,

Ito po ay paglilinaw ukol sa mga polisiyang ipinatutupad ng inyong lingkod sa ilalim ng Enhanced Community Quarantine (ECQ) na lahat ay batay sa rekomendasyon ng Emergency Operation Center (EOC). Partikular ditto ayong umano’y pagbabawal sa mga mangangalakal na pumasok at lumabas sa ating lalawigan o sa mga biyaherong nagpapasok ng mga pangunahing pangangailangang katulad ng groceries, gulay, construction materials at iba pa at pati rin sa mga kalalawigan nating nagdadala ng mga kalakal sa mga karatig na kalalawigan. Kung mayroon mang nalilito, binibigyan po ng diin sa pahayag na ito na WALA PONG PAGBABAWAL.

Kailanman ay hindi po natin pinipigilang pumasok o lumabas ang anumang kalakal sa ating lalawigan. Ngunit upang mapangalagaan ang kaligtasan ng ating mamamayan laban sab anta ng Covid-19, minarapat nating magpatupad ng mga panuntunan o regulasyon saklaw ang mga driver o biyaherong lumalabas at pumapasok ng ating lalawigan.

Maaari po nating ipagpalagay na higit na ligtas sa kinatatakutang virus o sakit ang mga kalalawigan nating nananatili o hindi na lumalabas ng ating lalawigan simula ng ipatupad ang ECQ. Na ang maaaring maging carrier ng hindi nakikitang banta ay iyong mga mangangalakal (kalalawigan o dayo) na pumapasok at lumalabas sa ating lalawigan sa kapahintulutan ng mga aplikableng polisiya.

Ito ang dahilan bakit tayo nagpalabas ng kaugnay na direktiba para sa pagsailalim ng mga driver/biyahero sa 14-araw na self-quarantine matapos bumiyahe/pumasok/umuwi ng Aurora o bago muling makahalubilo/makabyahe. Layunin nito na sila ay masuri at kung sakali ay mapigilang makapagdala ng virus o sakit na maaari nilang makuha sa mga pinuntahan nilang lugar kung saan may kumpirmadong kaso na ng Covid-19. Inuulit kop o na ang direktibang ito ay HINDI PAGBABAWAL BAGKUS AY PAGPAPAIRAL LAMANG NG 14-DAY SELF QUARANTINE para sa pangkalahatang kapakanan.

Kung dahil sa polisiyang ito ay mananagot ako sa batas, handa kong tanggapin ang anumang kaparusahan sapagkat ang higit na mahalaga sa akin ngayon ay ang kaligtasan ng aking mga kalalawigan.

Ipinakikiusap ko po na sundin natin at igalang ang polisiyang ito na HINDI PUMIPIGIL SA DALOY NG KALAKALAN kundi NAGLALAYON LAMANG NA ILIGTAS ANG LALAWIGAN SA PANGANIB NA DALA NG COVID-19.

Sgd. GERARDO A. NOVERAS
Governor