A Resolution declaring valid and consistent with Law the Municipal Ordinance No. 7-2019 of the Municipality of Maria Aurora, Aurora entitled “Isang Kautusan na nagbabawal sa paggamit ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4PS) cash card bilang sangla at iba pang kaugnay na gawain at ang pag-aatas ng kaukulang multa hinggil dito sa Bayan ng Maria Aurora, Aurora