A Resolution declaring valid and consistent with Law the Municipal Ordinance No. 210, series 2019 of the Municipality of Dilasag, Aurora entitled “Isang Kautusang nagbabawal sa paggamit ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program Cash Card bilang sangla at iba pang kaugnay na gawain at ang pag-aatas ng kaukulang multa hinggil dito sa bayan ng Dilasag, Aurora