A Resolution declaring valid and consistent with Law the Municipal Ordinance No. 002-2019 of the Municipality of San Luis, Aurora entitled “Isang Kautusang Bayan na nagbabawal sa paggamit ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4PSS) Cash Card bilang sangla at iba pang kaugnay na gawain at ang pag-aatas ng kaukulang multa at kaparusahan hinggil dito sa Bayan ng San Luis, Aurora”