DISIPLINA MUNA Advocacy

November 26, 2019 – Provincial Launching of DISIPLINA MUNA Advocacy of Department of Interior and Local Government – Aurora at AMCO Beach Resort, Barangay Sabang, Baler, Aurora

DILGs CORE Media Briefing

Media Briefing and Town Hall Meeting at AMCO Beach Resort, Barangay Sabang, Baler, Aurora “Baguhin ang lumang sistema! Isulong ang bagong Konstitusyon!”